Stina Šibenik

KAMENI 
TEPIH

VODOPROPUSNA KAMENA PODLOGA

Moderne staze za parkove, terase, balkone, prilaze, šetnice, nogostupe i okučnice

U parku se primjenjuje niz strogih propisa, kako u pogledu spomenika, tako i zaštite okoliša. Stoga iznenađuje da bi staze dobile ‘’umjetnu’’ oblogu. Kameni tepih Stina Šibenik sadrži otprilike 95% (+/- 1 %) granula prirodnog kamena i najviše 6% poliuretanske smole. 

Ova smola je bez otapala, nema mirisa i otporna je na UV zračenje. Slijedom toga materijal ostaje trajno transparentan. Unatoč tome, ostaje pitanje: zašto staze nisu jednostavno uređene? Odgovor zahtjeva pobliži pogled na svojstva materijala. Visokokvalitetni kameni tepisi na nekoliko su načina superiorni prirodnom materijalu šljunka. 

Budući da je kameni tepih vodopropusan, svaka oborina dolazi direktno u tlo i tako dopire do korijenja drveća.

Nadalje, za površinsku vodu nije potrebna drenaža, što zauzvrat oslobađa kanalizaciju i smanjuje troškove.

Kameni tepih se isporučuje u širokom rasponu boja od prirodnog kamena kako bi udovoljio potrebnim potrebama. 

Premaz izgleda potpuno prirodan i dugo vremena zadržava svoja optička svojstva zbog korištenih vezivnih sredstava otpornih na UV zračenje. 


To ga pretvara u održivu investiciju koja se isplati ne samo zbog dugotrajne trajnosti, već i zahvaljujući značajnim uštedama u popravcima, održavanju materijala i lakoći čišćenja.

Primjena kamenog tepiha

  • Terase
  • Balkoni
  • Prilazi
  • Šetnice
  • Nogostupi
  • Okučnice

Preuzmite katalog

Kompletan sadržaj stranice, fotografije i uzorci kamenog tepiha

Stina Šibenik d.o.o.

Žaborička 3, 22000 Šibenik

+ 385 (0) 22 337 875

info@stinasibenik.hr

Pratite nas na
facebook stranici 

Pratite nas na Facebook stranicikako biste dobili najnovije vjesti vezane uz naš radi i ponudu.