Kameni tepih interijeri

Vodopropusna čvrsta površina

Primjena kamenog tepiha:

Terase
Balkoni
Prilazi
Šetnice
Nogostupi
Okučnice

Kameni tepih galerija

Uzorci kamenog tepiha

Uzorak 1

Uzorak 2

Uzorak 3

Uzorak 4

Uzorak 5

Uzorak 6

Uzorak 7: Crna

.

Stina Šibenik d.o.o.

Žaborička ul.  3, 22 020, Šibenik, Hrvatska

+ 385 (0) 22 337 875

info@stinasibenik.hr